Braakliggend land mag in 2022 uitzonderlijk gebruikt worden voor productiedoeleinden

Het conflict tussen Oekraïne en Rusland brengt heel wat onzekerheden inzake de voeder- en voedselvoorzieningen vanuit Oekraïne met zich mee. Daarom laat de Europese Commissie uitzonderlijk toe om in 2022 percelen braakliggend land te gebruiken voor productiedoeleinden. Ook Vlaanderen zal gebruik maken van deze mogelijkheid. De aanwending van deze percelen heeft geen gevolgen voor de vergroeningsbetaling. Concreet betekent dit dus dat er productie kan zijn op deze percelen.

In de verzamelaanvraag dienen deze braakliggende percelen met productie aangeduid te worden met de teeltcode van het productiegewas samen met de bijkomende bestemming "BRU - braak uitzondering". Hierdoor telt de oppervlakte van het perceel mee als ecologisch aandachtsgebied onder het type EAG "Braakliggend land". Bovendien vallen deze percelen onder een aparte gewasgroep namelijk "braakliggend land" waardoor deze niet meetellen onder de gewasgroep van de hoofdteelt en de teeltdiversificatie wijzigt.

Opgelet, deze uitzonderingsmaatregel is niet van toepassing op percelen met als hoofd- of nateelt gras in campagnejaar 2021. Ook percelen die in een groene bestemming zijn gelegen, kunnen geen gebruik maken van deze uitzonderingsregel.

Indien u van deze maatregel gebruik wenst te maken, moet u ten laatste voor 31 mei 2022 uw verzamelaanvraag wijzigen. 

Verdere informatie kunt u vinden op de fiche van het Departement Landbouw en Visserij.

Hebt u vragen wat dit kan betekenen voor uw bedrijf, neem dan zeker contact met ons op.

Team Thorcontrol

realisaties

Uitbreiden milieuvergunning voederfabriek

Voor een uitbreiding bij een veevoederbedrijf verzorgde Thorcontrol zowel de stedenbouwkundige aanvraag als de milieuvergunningsaanvraag.

 

Bouw- en milieuvergunning nieuwe zeugenstal

Thorcontrol verzorgde de aanvragen van de bouw- en milieuvergunning voor het bouwen van een nieuwe zeugenstal. Een totaalproject op vlak van bouw en milieu. Voor dit project werd meerdere malen overleg gepleegd met de bevoegde instanties. 
Daardoor zijn we erin geslaagd om de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning te bekomen met de minimale termijnen die gevolgd dienen te worden vanuit de wetgeving tijdens de aanvraagprocedures. 

Uitbreiding en hernieuwing milieuvergunning betoncentrale

Voor een betoncentrale werd de uitbreiding en hernieuwing van de milieuvergunning bekomen. Een project waar Thorcontrol eveneens de begeleiding verzorgde voor de nodige milieustudies.

Bouw- en milieuvergunning nieuwe mestvarkensstal

Voor een varkensbedrijf verzorgde Thorcontrol de aanvragen voor bouw- en milieuvergunning voor de uitbreiding met een nieuwe mestvarkensstal. De inplanting van de nieuwe varkensstal optimaliseerde de bedrijfsvoering van het bedrijf.

Daarnaast verzorgen we ook jaarlijks de voorjaarsadministratie voor het bedrijf.

Uitbreiding nieuwe melkveestal

Voor een veeteeltbedrijf verzorgden we de stedenbouwkundige aanvraag en de milieuvergunningsaanvraag voor de uitbreiding met een nieuwe melkveestal. 

De hernieuwing van de milieuvergunning werd, samen met de uitbreiding, eveneens bekomen. 

Milieuvergunning metaalbewerkingsbedrijf

Voor een metaalbewerkingsbedrijf verzorgde Thorcontrol de hernieuwing van de milieuvergunning. 

Uitbreiding met nieuwe rundveestal

Een gemengd veeteeltbedrijf van runderen en varkens wenste uit te breiden door het bouwen van een nieuwe rundveestal. Thorcontrol zorgde voor de nodige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. 

Milieuvergunning bakkerij

Ook KMO's kunnen bij ons terecht voor hun milieuvergunning. Zo verzorgde Thorcontrol reeds voor enkele bakkerijen de hernieuwing van hun milieuvergunning.