Blog van Beheerder

Kerstwens

Ook in 2022 staan wij opnieuw voor u klaar
in een sfeer van begrip, steun en vertrouwen
om een nieuw jaar op te bouwen.

Fijne feestdagen en een gelukkig 2022!

Team Thorcontrol

Digitaal kunstmestregister

Als studie- en adviesbureau bieden we u graag wat hulp bij het invullen van uw digitaal kunstmestregister.

 

We hebben voor u dan ook een instructiefilmpje opgenomen waarin we u de werking stap voor stap uitleggen.

Nieuwe regels voor uitrijstop en mestopslag op de akker

Door MAP 6 start de uitrijstop twee weken vroeger en gelden nieuwe regels voor de tijdelijke opslag van mest op de akker.

31/10 is laatste dag om MAP 6-vanggewassen aan te geven via verzamelaanvraag

Bericht vanuit de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Neem tijdig contact op met uw landbouwconsulent!

'Landbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3, die door MAP 6 verplicht een doelareaal moeten realiseren, moeten ten laatste op 31 oktober hun volledige teeltplan en de inzaaiperiode van hun vanggewassen vermelden in de verzamelaanvraag van het Departement Landbouw en Visserij.

Aanvraag vrijstelling i.k.v. MAP 6

Bericht vanuit Vlaamse Landmaatschappij. Neem tijdig contact op met uw landbouwconsulent!

‘Beste leden van het landbouwoverleg,

Zoals we begin juni communiceerden aan elke landbouwer en via andere kanalen herhaalden, stelden we 14 juli als uiterste datum voor het indienen van aanvragen van vrijstellingen. Aanvragen die we ontvingen tot 31 juli hebben we eveneens aanvaard.

Tegemoetkomingsaanvraag voor schade aan teelten tegen 28 februari 2019

Het Besluit van de Vlaamse Regering rond de erkenning van de uitzonderlijke droogte die zich voordeed in de zomer van 2018, werd op 7 november 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Landbouwers kunnen dus nu hun tegemoetkomingsaanvraag indienen. De uiterste indieningsdatum is 28 februari 2019.

Overgangsmaatregel vrachtstalen varkensmest wordt niet verlengd

Sinds 1 januari 2018 is het verplicht om gebruik te maken van vrachtstalen voor varkensmengmest en zijn putstalen en mengstalen voor die mestsoort niet meer toegelaten.
Omdat er echter onvoldoende staalnamecapaciteit was om alle varkensmengmest met vrachtstalen te laten analyseren, voorzag de Mestbank in een tijdelijke overgangsmaatregel tot eind april 2018.

Overgangsmaatregel vrachtstalen varkensmest t.e.m. 30 april 2018

De Mestbank heeft gisteren de beslissing genomen om een overgangsmaatregel omtrent de overschakeling naar vrachtstalen voor varkensmest toe te laten. Er werd vanuit verschillende sectoren de bezorgdheid geuit dat men niet tijdig klaar zou zijn met de mogelijkheden om vrachtstalen te nemen. Bijgevolg zal er door o.a. achterstallige leveringen van bemonsteringsapparaten de capaciteit niet zijn om alle varkensmest te bemonsteren op basis van vrachtstalen.

Uitnodiging infomoment op 21 december 2017

Wij nodigen u graag uit voor het infomoment op 21 december 2017:
"Nieuwe wetgeving in de praktijk" door Dieter Pattyn
U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in 't Gravenhof te Torhout.
Graag bevestigen voor 18 december indien u er wenst bij te zijn.
Tot dan!

Pagina's

realisaties

Uitbreiden milieuvergunning voederfabriek

Voor een uitbreiding bij een veevoederbedrijf verzorgde Thorcontrol zowel de stedenbouwkundige aanvraag als de milieuvergunningsaanvraag.

 

Bouw- en milieuvergunning nieuwe zeugenstal

Thorcontrol verzorgde de aanvragen van de bouw- en milieuvergunning voor het bouwen van een nieuwe zeugenstal. Een totaalproject op vlak van bouw en milieu. Voor dit project werd meerdere malen overleg gepleegd met de bevoegde instanties. 
Daardoor zijn we erin geslaagd om de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning te bekomen met de minimale termijnen die gevolgd dienen te worden vanuit de wetgeving tijdens de aanvraagprocedures. 

Uitbreiding en hernieuwing milieuvergunning betoncentrale

Voor een betoncentrale werd de uitbreiding en hernieuwing van de milieuvergunning bekomen. Een project waar Thorcontrol eveneens de begeleiding verzorgde voor de nodige milieustudies.

Bouw- en milieuvergunning nieuwe mestvarkensstal

Voor een varkensbedrijf verzorgde Thorcontrol de aanvragen voor bouw- en milieuvergunning voor de uitbreiding met een nieuwe mestvarkensstal. De inplanting van de nieuwe varkensstal optimaliseerde de bedrijfsvoering van het bedrijf.

Daarnaast verzorgen we ook jaarlijks de voorjaarsadministratie voor het bedrijf.

Uitbreiding nieuwe melkveestal

Voor een veeteeltbedrijf verzorgden we de stedenbouwkundige aanvraag en de milieuvergunningsaanvraag voor de uitbreiding met een nieuwe melkveestal. 

De hernieuwing van de milieuvergunning werd, samen met de uitbreiding, eveneens bekomen. 

Milieuvergunning metaalbewerkingsbedrijf

Voor een metaalbewerkingsbedrijf verzorgde Thorcontrol de hernieuwing van de milieuvergunning. 

Uitbreiding met nieuwe rundveestal

Een gemengd veeteeltbedrijf van runderen en varkens wenste uit te breiden door het bouwen van een nieuwe rundveestal. Thorcontrol zorgde voor de nodige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. 

Milieuvergunning bakkerij

Ook KMO's kunnen bij ons terecht voor hun milieuvergunning. Zo verzorgde Thorcontrol reeds voor enkele bakkerijen de hernieuwing van hun milieuvergunning. 

Subscribe to RSS - Blog van Beheerder