Blog van Beheerder

Deadline voor het nemen van derogatie-bodemstalen is 31 mei 2022

Als u derogatie toepast zijn er enkele strikte voorwaarden waaraan u moet voldoen. Een van deze voorwaarden is het laten nemen van voldoende fosfaat- en stikstofbodemstalen.

Braakliggend land mag in 2022 uitzonderlijk gebruikt worden voor productiedoeleinden

Het conflict tussen Oekraïne en Rusland brengt heel wat onzekerheden inzake de voeder- en voedselvoorzieningen vanuit Oekraïne met zich mee. Daarom laat de Europese Commissie uitzonderlijk toe om in 2022 percelen braakliggend land te gebruiken voor productiedoeleinden. Ook Vlaanderen zal gebruik maken van deze mogelijkheid. De aanwending van deze percelen heeft geen gevolgen voor de vergroeningsbetaling. Concreet betekent dit dus dat er productie kan zijn op deze percelen.

Verplichte melding onttrekking water uit onbevaarbare waterlopen

Wenst u water te onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht? Dan moet u dit vanaf 1 januari 2022 verplicht melden aan de waterloopbeheerder via het e-loket Wateronttrekking, www.wateronttrekking.be (VMM). U dient aan te geven waar, hoeveel, hoe en waarvoor u het water zal onttrekken.

Kerstwens

Ook in 2022 staan wij opnieuw voor u klaar
in een sfeer van begrip, steun en vertrouwen
om een nieuw jaar op te bouwen.

Fijne feestdagen en een gelukkig 2022!

Team Thorcontrol

Digitaal kunstmestregister

Als studie- en adviesbureau bieden we u graag wat hulp bij het invullen van uw digitaal kunstmestregister.

 

We hebben voor u dan ook een instructiefilmpje opgenomen waarin we u de werking stap voor stap uitleggen.

Nieuwe regels voor uitrijstop en mestopslag op de akker

Door MAP 6 start de uitrijstop twee weken vroeger en gelden nieuwe regels voor de tijdelijke opslag van mest op de akker.

31/10 is laatste dag om MAP 6-vanggewassen aan te geven via verzamelaanvraag

Bericht vanuit de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Neem tijdig contact op met uw landbouwconsulent!

'Landbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3, die door MAP 6 verplicht een doelareaal moeten realiseren, moeten ten laatste op 31 oktober hun volledige teeltplan en de inzaaiperiode van hun vanggewassen vermelden in de verzamelaanvraag van het Departement Landbouw en Visserij.

Aanvraag vrijstelling i.k.v. MAP 6

Bericht vanuit Vlaamse Landmaatschappij. Neem tijdig contact op met uw landbouwconsulent!

‘Beste leden van het landbouwoverleg,

Zoals we begin juni communiceerden aan elke landbouwer en via andere kanalen herhaalden, stelden we 14 juli als uiterste datum voor het indienen van aanvragen van vrijstellingen. Aanvragen die we ontvingen tot 31 juli hebben we eveneens aanvaard.

Tegemoetkomingsaanvraag voor schade aan teelten tegen 28 februari 2019

Het Besluit van de Vlaamse Regering rond de erkenning van de uitzonderlijke droogte die zich voordeed in de zomer van 2018, werd op 7 november 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Landbouwers kunnen dus nu hun tegemoetkomingsaanvraag indienen. De uiterste indieningsdatum is 28 februari 2019.

Pagina's

realisaties

Uitbreiden milieuvergunning voederfabriek

Voor een uitbreiding bij een veevoederbedrijf verzorgde Thorcontrol zowel de stedenbouwkundige aanvraag als de milieuvergunningsaanvraag.

 

Bouw- en milieuvergunning nieuwe zeugenstal

Thorcontrol verzorgde de aanvragen van de bouw- en milieuvergunning voor het bouwen van een nieuwe zeugenstal. Een totaalproject op vlak van bouw en milieu. Voor dit project werd meerdere malen overleg gepleegd met de bevoegde instanties. 
Daardoor zijn we erin geslaagd om de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning te bekomen met de minimale termijnen die gevolgd dienen te worden vanuit de wetgeving tijdens de aanvraagprocedures. 

Uitbreiding en hernieuwing milieuvergunning betoncentrale

Voor een betoncentrale werd de uitbreiding en hernieuwing van de milieuvergunning bekomen. Een project waar Thorcontrol eveneens de begeleiding verzorgde voor de nodige milieustudies.

Bouw- en milieuvergunning nieuwe mestvarkensstal

Voor een varkensbedrijf verzorgde Thorcontrol de aanvragen voor bouw- en milieuvergunning voor de uitbreiding met een nieuwe mestvarkensstal. De inplanting van de nieuwe varkensstal optimaliseerde de bedrijfsvoering van het bedrijf.

Daarnaast verzorgen we ook jaarlijks de voorjaarsadministratie voor het bedrijf.

Uitbreiding nieuwe melkveestal

Voor een veeteeltbedrijf verzorgden we de stedenbouwkundige aanvraag en de milieuvergunningsaanvraag voor de uitbreiding met een nieuwe melkveestal. 

De hernieuwing van de milieuvergunning werd, samen met de uitbreiding, eveneens bekomen. 

Milieuvergunning metaalbewerkingsbedrijf

Voor een metaalbewerkingsbedrijf verzorgde Thorcontrol de hernieuwing van de milieuvergunning. 

Uitbreiding met nieuwe rundveestal

Een gemengd veeteeltbedrijf van runderen en varkens wenste uit te breiden door het bouwen van een nieuwe rundveestal. Thorcontrol zorgde voor de nodige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. 

Milieuvergunning bakkerij

Ook KMO's kunnen bij ons terecht voor hun milieuvergunning. Zo verzorgde Thorcontrol reeds voor enkele bakkerijen de hernieuwing van hun milieuvergunning. 

Subscribe to RSS - Blog van Beheerder