Deadline voor het nemen van derogatie-bodemstalen is 31 mei 2022

Als u derogatie toepast zijn er enkele strikte voorwaarden waaraan u moet voldoen. Een van deze voorwaarden is het laten nemen van voldoende fosfaat- en stikstofbodemstalen.

Welke bodemstalen moet u laten nemen bij derogatie?
Derogatie-fosfaatstalen:
Per begonnen schijf van 20 ha landbouwgrond van uw bedrijf, laat u minstens één fosfaatbodemstaal nemen door een erkend labo. Datum staalname: vanaf 1 juni van het jaar dat aan de derogatie voorafgaat, tot t.e.m. 31 mei van het jaar waarin u derogatie wilt toepassen.
OF
Per begonnen schijf van 5 ha landbouwgrond van uw bedrijf, beschikt u over minstens één analyse van het plantbeschikbare fosfaatgehalte.  Datum staalname: vanaf 1 januari 4 jaar voor de derogatie t.e.m. 31 mei van het jaar waarin u derogatie wilt toepassen.

Derogatie-stikstofstalen:
Per begonnen schijf van 20 ha landbouwgrond van uw bedrijf, moet u minstens één stikstofbodemstaal laten nemen. Datum staalname: vanaf 1 januari t.e.m. 31 mei van het jaar waarin u derogatie wilt toepassen.

De derogatie-bodemstalen dienen aangevraagd te worden via de SNapp ((www.mestbankloket.be  > SNapp > Start SNapp).

Op de SNapp kunt u terugvinden hoeveel stalen u heeft aangevraagd, hoeveel u er dient te nemen en hoeveel geldige stalen er al gekend zijn bij de Mestbank. Ga zeker na of er voldoende stalen genomen worden op uw bedrijf voor 31 mei.

Bij twijfel contacteer eventueel uw staalnemer of alle stalen op tijd genomen zullen worden.

Team Thorcontrol

realisaties

Uitbreiden milieuvergunning voederfabriek

Voor een uitbreiding bij een veevoederbedrijf verzorgde Thorcontrol zowel de stedenbouwkundige aanvraag als de milieuvergunningsaanvraag.

 

Bouw- en milieuvergunning nieuwe zeugenstal

Thorcontrol verzorgde de aanvragen van de bouw- en milieuvergunning voor het bouwen van een nieuwe zeugenstal. Een totaalproject op vlak van bouw en milieu. Voor dit project werd meerdere malen overleg gepleegd met de bevoegde instanties. 
Daardoor zijn we erin geslaagd om de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning te bekomen met de minimale termijnen die gevolgd dienen te worden vanuit de wetgeving tijdens de aanvraagprocedures. 

Uitbreiding en hernieuwing milieuvergunning betoncentrale

Voor een betoncentrale werd de uitbreiding en hernieuwing van de milieuvergunning bekomen. Een project waar Thorcontrol eveneens de begeleiding verzorgde voor de nodige milieustudies.

Bouw- en milieuvergunning nieuwe mestvarkensstal

Voor een varkensbedrijf verzorgde Thorcontrol de aanvragen voor bouw- en milieuvergunning voor de uitbreiding met een nieuwe mestvarkensstal. De inplanting van de nieuwe varkensstal optimaliseerde de bedrijfsvoering van het bedrijf.

Daarnaast verzorgen we ook jaarlijks de voorjaarsadministratie voor het bedrijf.

Uitbreiding nieuwe melkveestal

Voor een veeteeltbedrijf verzorgden we de stedenbouwkundige aanvraag en de milieuvergunningsaanvraag voor de uitbreiding met een nieuwe melkveestal. 

De hernieuwing van de milieuvergunning werd, samen met de uitbreiding, eveneens bekomen. 

Milieuvergunning metaalbewerkingsbedrijf

Voor een metaalbewerkingsbedrijf verzorgde Thorcontrol de hernieuwing van de milieuvergunning. 

Uitbreiding met nieuwe rundveestal

Een gemengd veeteeltbedrijf van runderen en varkens wenste uit te breiden door het bouwen van een nieuwe rundveestal. Thorcontrol zorgde voor de nodige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. 

Milieuvergunning bakkerij

Ook KMO's kunnen bij ons terecht voor hun milieuvergunning. Zo verzorgde Thorcontrol reeds voor enkele bakkerijen de hernieuwing van hun milieuvergunning.