Mestbank-aangifte

De Mestbankaangifte is een jaarlijks gebeuren in de landbouwsector. Via het Mestbankloket dient elke aangifteplichtige land- en tuinbouwer en uitbaters van mestbewerkings- of mestverwerkingsinstallaties zijn aangifte in te vullen. Om de aangifte correct in te vullen en in te dienen kan u terecht bij ons. Wij verzorgen eveneens de opvolging van eventuele maatregelen die voortvloeien uit de aangifte: berekenen van de mestverwerkingsplicht, massabalans opmaken, bemestingsplannen en -registers opmaken in kader van derogatie of maatregelpakketten.

Volgend op de mestbankaangifte is een goede prognose van de mestproductie en mestafzet in de meeste gevallen erg belangrijk. Deze mestbalans geeft weer of u nog mest moet afvoeren, verwerken of eventueel nog kan laten aanvoeren. Dergelijke prognose opmaken kan dus een interessant hulpmiddel zijn voor uw bedrijf. Wij helpen u graag met het uitrekenen van een prognose van uw mestbalans. Hierbij houden wij rekening met uw bemestingsnormen, uw dierbezetting en uw geregistreerde mesttransporten.

realisaties

Uitbreiden milieuvergunning voederfabriek

Voor een uitbreiding bij een veevoederbedrijf verzorgde Thorcontrol zowel de stedenbouwkundige aanvraag als de milieuvergunningsaanvraag.

 

Bouw- en milieuvergunning nieuwe zeugenstal

Thorcontrol verzorgde de aanvragen van de bouw- en milieuvergunning voor het bouwen van een nieuwe zeugenstal. Een totaalproject op vlak van bouw en milieu. Voor dit project werd meerdere malen overleg gepleegd met de bevoegde instanties. 
Daardoor zijn we erin geslaagd om de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning te bekomen met de minimale termijnen die gevolgd dienen te worden vanuit de wetgeving tijdens de aanvraagprocedures. 

Uitbreiding en hernieuwing milieuvergunning betoncentrale

Voor een betoncentrale werd de uitbreiding en hernieuwing van de milieuvergunning bekomen. Een project waar Thorcontrol eveneens de begeleiding verzorgde voor de nodige milieustudies.

Bouw- en milieuvergunning nieuwe mestvarkensstal

Voor een varkensbedrijf verzorgde Thorcontrol de aanvragen voor bouw- en milieuvergunning voor de uitbreiding met een nieuwe mestvarkensstal. De inplanting van de nieuwe varkensstal optimaliseerde de bedrijfsvoering van het bedrijf.

Daarnaast verzorgen we ook jaarlijks de voorjaarsadministratie voor het bedrijf.

Uitbreiding nieuwe melkveestal

Voor een veeteeltbedrijf verzorgden we de stedenbouwkundige aanvraag en de milieuvergunningsaanvraag voor de uitbreiding met een nieuwe melkveestal. 

De hernieuwing van de milieuvergunning werd, samen met de uitbreiding, eveneens bekomen. 

Milieuvergunning metaalbewerkingsbedrijf

Voor een metaalbewerkingsbedrijf verzorgde Thorcontrol de hernieuwing van de milieuvergunning. 

Uitbreiding met nieuwe rundveestal

Een gemengd veeteeltbedrijf van runderen en varkens wenste uit te breiden door het bouwen van een nieuwe rundveestal. Thorcontrol zorgde voor de nodige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. 

Milieuvergunning bakkerij

Ook KMO's kunnen bij ons terecht voor hun milieuvergunning. Zo verzorgde Thorcontrol reeds voor enkele bakkerijen de hernieuwing van hun milieuvergunning.